Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Razem na pomoc pustułce

W latach 2000–2002 PTOP „Salamandra” realizowało projekt ochrony sokoła pustułki na terenie Poznania i w okolicach. Na wysokich budynkach oraz drzewach zawieszono specjalne skrzynki lęgowe dla tych ptaków oraz przeprowadzono kampanię edukacyjną. W tym czasie liczebność pustułki w tym mieście wzrosła z ok. 50 do 100 par lęgowych – osiągnięto więc oczekiwany skutek. Obecnie „Salamandra” rozszerzyła to przedsięwzięcie na teren całego kraju. Do jego realizacji przyłączyło się kilka innych organizacji przyrodniczych: Komitet Ochrony Orłów, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” – koło Górnośląskie, Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Biologów Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” oraz Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne.

W marcu br. w Forcie II a w Poznaniu odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe, w którym wzięli udział przedstawiciele uczestniczących w przedsięwzięciu ośrodków. Omówiono zasady współpracy, a pracownicy „Salamandry” podzielili się swoimi doświadczeniami. W ramach projektu, w latach 2003–2004, w różnych regionach kraju zamontowanych zostanie ponad 1000 skrzynek lęgowych dla pustułek. Propagowana będzie też idea ochrony ptaków drapieżnych (poprzez prelekcje w szkołach, ulotki, publikacje w mediach, stoisko na Targach POLEKO itp.). Mamy nadzieję, że działania te poprawią sytuację tego niegdyś licznego w Polsce sokoła.

Kiedy słońce mocno przygrzewa samica osłania młode swoim ciałem
Fot. Paweł Śliwa

Pustułki na miejsca lęgowe często wybierają wieże kościołów
Fot. Paweł Śliwa

Paweł Śliwa

Sponsorami projektu są: Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP, UNDP) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.