Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Ach te bociany!

Prace przy budowie gniazd dla bocianów odbywają się najczęściej na dużych wysokościach, potrzebna jest więc pomoc alpinisty

Prace przy budowie gniazd dla bocianów odbywają się najczęściej na dużych wysokościach, potrzebna jest więc pomoc alpinisty
Fot. Paweł Śliwa

Jak co roku, dużo pracy mamy z bocianami białymi (Ciconia ciconia), a dokładniej – z ich gniazdami. Zarastają gałęziami, co utrudnia ptakom lądowanie, lub po prostu spadają podczas jesiennych wichur. Zdarza się też, że ptaki wybierają sobie do zamieszkania zupełnie nieodpowiednie miejsce (np. czynny komin) i uporczywie znoszą tam gałęzie.

Najwięcej próśb o interwencję w bocianich sprawach trafia do nas w marcu i kwietniu, gdy ptaki wracają do swoich gniazd i okazuje się, że coś jest nie tak. Wówczas, w miarę możliwości, staramy się im pomagać. Minionej wiosny kilkanaście razy wyjeżdżaliśmy do boćków, aby rozwiązywać ich problemy mieszkaniowe.


Paweł Śliwa

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.