Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Dom dla sowy

Nocny z natury ptak tylko nielicznym szczęśliwcom ukazał swe wdzięki

Nocny z natury ptak tylko nielicznym szczęśliwcom ukazał swe wdzięki
Fot. Paweł Śliwa

W roku 2003 kontynuowaliśmy działania związane z ochroną płomykówek (Tyto alba) w Wielkopolsce. W sumie skontrolowaliśmy blisko 400 obiektów sakralnych, a w 100 z nich zamontowaliśmy skrzynki dla tej ginącej sowy. Poszukiwania prowadzimy też w budynkach gospodarskich. Jeśli uznajemy, że są odpowiednie dla płomykówek, to w nich również montujemy skrzynki lęgowe.

Przez cały czas zbieramy informacje o występowaniu tych sów w Wielkopolsce. Okazało się, że są one liczniejsze, niż do tej pory sądzono. Intensywne poszukiwania w odpowiednich miejscach przynoszą kolejne stwierdzenia. Niestety, wyniki pokazują także, że ostatnio ptaki te wycofały się z wielu stanowisk, najczęściej z powodu remontów poddaszy, strychów i wież kościołów.

Zaskoczona płomykówka syczy i groźnie kołysze się na boki

Zaskoczona płomykówka syczy i groźnie kołysze się na boki
Fot. Paweł Śliwa

Paweł Śliwa

Głównymi sponsorami projektu ochrony płomykówki są: Fundacja EkoFundusz oraz Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska (GEF/SGP, UNDP). Projekt wsparty został także przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.