Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” w IUCN

3 grudnia 2003 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zostało dziewiątym polskim członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody – IUCN.

Co oznacza skrót IUCN? 5 października 1948 powstała organizacja o nazwie International Union for the Protection of Nature (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody – w skrócie IUPN). W 1956 r., po konferencji w Fontainebleau we Francji, organizacja zmieniła nazwę na International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych – w skrócie IUCN). W roku 1990 ponownie zmodyfikowano tę nazwę, pozostawiając powszechnie znany skrót. Od tego czasu organizacja ta nazywa się IUCN – The World Conservation Union, co można tłumaczyć jako: IUCN – Światowa Unia Ochronna. W języku polskim przyjęła się nazwa: Światowa Unia Ochrony Przyrody.

Misją IUCN jest kształtowanie, zachęcanie i wspomaganie społeczeństw na całym świecie, aby chroniły spójność i różnorodność przyrody, a także zapewnienie, aby wszelkie korzystanie z zasobów przyrodniczych było sprawiedliwe i zrównoważone pod względem ekologicznym.

Jest to obecnie największa i najważniejsza międzynarodowa organizacja działająca na polu ochrony przyrody. Jej członkowie pochodzą ze 140 krajów. Jest wśród nich ponad 100 agencji rządowych i ponad 750 organizacji pozarządowych. Z organizacją tą stale współpracuje ponad 10.000 światowej sławy naukowców z ponad 180 krajów. Około 1000 jej stałych pracowników realizuje na całym świecie ponad 500 przedsięwzięć na rzecz przyrody.

Obecnie, poza „Salamandrą”, w Polsce jest osiem organizacji i instytucji będących członkami IUCN. Są to:

  • Fundacja EkoFundusz
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Ochrony Środowiska
  • Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  • Liga Ochrony Przyrody
  • Państwowa Rada Ochrony Przyrody
  • Polski Klub Ekologiczny
  • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

Więcej informacji o Unii można znaleźć na jej głównej stronie internetowej: www.iucn.org, albo na stronie jej biura na Europę Centralną: www.iucn-ce.org, które podobnie jak „Salamandra” pod koniec tego roku obchodziło dziesiątą rocznicę swojego istnienia.

Andrzej Kepel


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.