Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„GACEK” Przedszkole w Śniatach


„GACEK” Przedszkole w Śniatach

Nawet najmłodsi mieszkańcy Śniat wiedzą, że nietoperze są sprzymierzeńcami człowieka w walce z uciążliwymi komarami i innymi owadami – np. szkodnikami upraw. Edukację w tym kierunku pobierają w przedszkolu, które niedawno, bo 24 października 2003 r., przyjęło nazwę od najpopularniejszego przedstawiciela latających ssaków – gacka.

Nazwa ta została wybrana w drodze konkursu, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami. Już od czterech lat Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców konsekwentnie dążą do stworzenia w Śniatach Przedszkola Ekologicznego. Głównym założeniem tej idei jest kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych poprzez bliskie kontakty z przyrodą: np. pielęgnowanie roślin w najbliższym otoczeniu, hodowlę różnych zwierząt w kąciku przyrodniczym, a także obserwacje i doświadczenia podczas wycieczek i zabaw plenerowych.


Przedszkolaki - „nietoperki-gacusie” podczas wystepów

Przedszkolaki - „nietoperki-gacusie” podczas wystepów
Fot. Paweł Michalski

Dyrektorka przedszkola Anna Zalewska opowiada gościom o zajęciach przedszkolaków w „zielonej klasie”

Dyrektorka przedszkola Anna Zalewska opowiada gościom o zajęciach przedszkolaków w „zielonej klasie”
Fot. Paweł Michalski

W poznawaniu tajników życia nietoperzy pomagają dzieciom specjalnie przygotowane zabawy, pięknie ilustrowane publikacje, a także pogadanki prowadzone przez specjalistów z PTOP „Salamandra”. Zdobytą wiedzę przekazują one dalej, np. rodzicom lub rodzeństwu. To szczególne zainteresowanie nietoperzami wywodzi się stąd, iż na strychu przedszkola już od kilkudziesięciu lat mieszka kolonia nietoperzy. Od roku 1999 jest ona chroniona dzięki współpracy z poznańską „Salamandrą”.

Mali przyrodnicy podczas uroczystej akademii opowiadają o swoich spotkaniach z przyrodą
Fot. Paweł Michalski

Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo Adam Łaniecki odsłania tablicę z nazwą i logo przedszkola
Fot. Paweł Michalski

Inną inicjatywą przedszkola, również wspartą przez PTOP „Salamandra”, jest ochrona ptaków. Na początek przedszkolaki otrzymały budki lęgowe. Zostały one zawieszone na wysokich wierzbach wewnątrz pełnego zieleni placu zabaw. Znalazło się tu również miejsce na kącik z poidełkiem i okazałym karmnikiem dla ptaków oraz sprzętem do pomiarów meteorologicznych.

Anna Zalewska

Od Redakcji

Na strychu Przedszkola w Śniatach występują kolonie rozrodcze dwóch gatunków nietoperzy – mroczka późnego (Eptesicus serotinus) i nocka dużego (Myotis myotis). To tam właśnie odnaleźliśmy całkowicie albinotycznego mroczka późnego (zobacz: Nietoperz - aniołek - Biuletyn 1-2/2002). Dzięki współpracy z kierownictwem Przedszkola oraz władzami Gminy Wielichowo, a także wsparciu UNDP GEF/SGP, wybudowaliśmy specjalną platformę oddzielającą wykorzystywaną przez nietoperze przestrzeń od reszty strychu, gdzie mogła powstać ciekawa ekspozycja etnograficzna z okazji 700-lecia Śniat.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.