Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Skrzydlate drapieżniki na POLEKO

W listopadzie 2003 r. mieliśmy kolejną okazję zaprezentować naszą organizację na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. Tym razem tematem przewodnim stoiska PTOP „Salamandra” były skrzydlate drapieżniki – ptaki drapieżne i sowy. Naszym celem było popularyzowanie wiedzy na temat życia, zagrożeń i sposobów ochrony tych grup zwierząt. Robiliśmy to za pomocą barwnych plakatów, prezentacji multimedialnej i projekcji filmów. Każdy odwiedzający mógł też sprawdzić poziom swojej wiedzy w konkursie ornitologicznym. Jak co roku na naszym stoisku można się było zaopatrzyć w różnorodną literaturę poświęconą ochronie przyrody oraz uzyskać potrzebne informacje na ten temat.

Nasze stoisko odwiedzali często nauczyciele kierunków przyrodniczych
Fot. Przemyslaw Wylegała

Odpowiedzi na pytania konkursowe można było znaleźć na barwnych posterach
Fot. Przemyslaw Wylegała

Realizacja tej akcji była możliwa dzięki zaangażowaniu kilkunastu wolontariuszy, którym bardzo dziękujemy za pomoc.

Paweł Śliwa

Wynajęcie powierzchni na stoisko sfinansowane było ze środków Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska, w ramach projektu „Ochrona pustułki (Falco tinnunculus) w Polsce”.Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.