Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Kazarki rdzawe w Objezierzu

W ostoi ptaków będącej pod opieką naszego Towarzystwa, na stawach w Objezierzu (około 25 km na NW od Poznania), 25 lipca br. pojawiły się dwie kazarki rdzawe (Tadorna ferruginea) - ptaki, które nieczęsto widuje się w Polsce poza Ogrodami Zoologicznymi czy prywatnymi hodowlami. Kilka dni później można było je także obejrzeć w poznańskiej telewizji, której udało się sfilmować te ptaki.

Widywane w Polsce kazarki to najczęściej uciekinierzy z hodowli

Widywane w Polsce kazarki to najczęściej uciekinierzy z hodowli
Fot. Marcin Karetta

Kazarki należą do rzędu blaszkodziobych (Anseriformes), rodziny kaczkowatych (Anatidae). Są one blisko spokrewnione z gniazdującymi w Polsce oharami (Tadorna tadorna). Najbliższymi Polski lęgowiskami są kraje leżące nad Morzem Czarnym: Bułgaria, Turcja i Ukraina. Ptaki obserwowane w środkowej i zachodniej Europie są najczęściej uciekinierami z półotwartych hodowli i Ogrodów Zoologicznych, część z nich pochodzi jednak z naturalnych lęgowisk. Latem kazarki podejmują wędrówki na pierzowiska (miejsca, gdzie wymieniają pióra) i czasem w większej liczbie pojawiają się na północy Europy. Ostatni taki nalot miał miejsce w 1994 roku, kiedy to w zachodniej i północnej Europie naliczono ponad 400 ptaków. W Polsce widziano je wówczas w 9 miejscach. W tym roku również kilkukrotnie widziano kazarki w naszym kraju. Na internetowej liście dyskusyjnej PTAKI pojawiły się m.in. informacje o obserwowaniu kazarek na śląskich zbiornikach zaporowych - Mietkowskim i Goczałkowickim, na stawach rybnych w Zatorze koło Oświęcimia oraz w Grzybnie koło Śremu.

W okresach przelotów nad stawami w Objezierzu panuje wielki ruch. Poza kazarkami na zdjęciu (w pobliżu środka) widać też inną ornitologiczną ciekawostkę - mieszańca gęgawy i bernikli kanadyjskiej.

W okresach przelotów nad stawami w Objezierzu panuje wielki ruch. Poza kazarkami na zdjęciu (w pobliżu środka) widać też inną ornitologiczną ciekawostkę - mieszańca gęgawy i bernikli kanadyjskiej.
Fot. Andrzej Kepel

W okresie godowym pary kazarek bardzo zazdrośnie pilnują swojego terytorium, przeganiając z okolicy wszystkich innych przedstawicieli swojego gatunku. Niezwykłe są loty godowe samców kazarek - na dużej wysokości składają one skrzydła i pikują do wody z głośnym krzykiem. Ciekawy jest sposób gniazdowania tych ptaków. Podobnie jak ohary, lubią zakładać gniazda w norach - np. opuszczonych przez większe ssaki. Kazarki rdzawe potrafią też same kopać nory - głębokie nawet do 4 m! Czasami gniazdują też w dużych, wypróchniałych dziuplach, czy w niszach na wysokich skałach. Ptaki będące uciekinierami z niewoli gniazdują czasami także poza naturalnymi lęgowiskami, w południowo-wschodniej Europie. Ich lęgi stwierdzano w wielu europejskich krajach, w tym również w Polsce. W latach 1988-1990 para kazarek gniazdowała w centrum Wrocławia. Były to ptaki, które zbiegły z wrocławskiego ZOO.

Kazarki to nie jedyna ciekawostka ornitologiczna, którą można zaobserwować na stawach w Objezierzu (zobacz np.: Miniaturowe bociany - Biuletyn 2/2001). Do tej pory zanotowano tam około 200 gatunków ptaków - w tym kilka bardzo rzadkich. W tym samym czasie co kazarki, na stawie tym przebywała też np. gęś, będąca wynikiem skrzyżowania gęgawy (Anser anser) i bernikli kanadyjskiej (Branta canadensis). Jeśli więc kogoś interesuje obserwowanie ptaków, obiekt ten jest dobrym miejscem do realizowania tej pasji.

Przemysław Wylegała
Andrzej Kepel

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.