Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Wycieczki przyrodnicze

Grupa miłośników ptaków podczas zorganizowanej przez „Salamandrę” zimowej wycieczki nad Bałtyk

Grupa miłośników ptaków podczas zorganizowanej przez „Salamandrę” zimowej wycieczki nad Bałtyk
Fot. Andrzej Kepel

W bieżącym roku PTOP „Salamandra” zorganizowało kolejne wycieczki przyrodnicze. W sumie uczestniczyło w nich ponad 50 osób.

W połowie lutego, w czasie dwudniowego wypadu odwiedziliśmy najciekawsze pod względem ornitologicznym miejsca w rejonie Zatoki Gdańskiej - Ujście Wisły, rezerwat „Ptasi Raj”, nadmorskie łąki koło Władysławowa oraz port w Helu. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, udało nam się zaobserwować wiele ciekawych gatunków ptaków. Większość z nich na naszym wybrzeżu jest gośćmi z dalekiej północy, np. lodówki (Clangula hyemalis), ogorzałki (Aythya nyroca), markaczki (Melanitta nigra), uhle (Melanitta fusca), bielaczki (Mergus albellus) czy perkozy rogate (Podiceps auritus).

W rezerwacie „Ptasi Raj” mieliśmy okazję obejrzeć spore stadko śnieguł (Plectrophenax nivalis) - ptaków z rodziny trznadlowatych, gniazdujących w strefie tajgi i tundry. W helskim porcie w stadzie kilkudziesięciu mew srebrzystych (Larus argentatus) wypatrzyliśmy rzadkiego gościa z dalekiej północy - mewę bladą (Larus hyperboreus).

Podczas wypatrywania ciekawych ptaków w Dolinie Noteci

Podczas wypatrywania ciekawych ptaków w Dolinie Noteci
Fot. Andrzej Kepel

Kolejna wyprawa, tym razem w wiosennej, kwietniowej scenerii, zaprowadziła nas na podmokłe łąki, rozlewiska i olsy w dolinie Noteci, między Roskiem a Czarnkowem. Dolina Noteci to kraina kulika wielkiego (Numenius arquata). Kilka par tych ptaków mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć. Prawie bez przerwy towarzyszyło nam „beczenie” tokujących kszyków (Gallinago gallinago) oraz odgłosy zaniepokojonych czajek (Vanellus vanellus) i krwawodziobów (Tringa totanus). Mimo pełni wiosny, udało nam się wypatrzyć stadko „spóźnialskich” jemiołuszek (Bombycilla garrulus). Wszędobylskie w tym rejonie bobry (Castor fiber), budujące na rowach melioracyjnych liczne tamy, sprawiły nam nie lada kłopoty, gdy okazało się, że drogi biegnące przez łąki w wielu miejscach są rozmyte i podtopione.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy także wzgórza moreny czarnkowskiej, niedaleko wsi Pianówka i Góra, skąd rozciągał się niezapomniany widok na dolinę Noteci oraz żyzne, liściaste lasy porastające krawędź doliny. Wracając do Poznania zboczyliśmy nieco z kursu i odwiedziliśmy Społeczną Ostoję Przyrody „Stawy Kiszkowskie”, będącą pod opieką naszego Towarzystwa. Tu także ptaki nas nie zawiodły. Była okazja obejrzenia aż dziesięciu gatunków kaczek, między innymi rożeńców (Anas acuta), płaskonosów (Anas clypeata), świstunów (Anas penelope) i cyranek (Anas querquedula) oraz wszystkich gatunków perkozów gniazdujących w Wielkopolsce - zauszników (Podiceps nigricollis), perkozów rdzawoszyich (Podiceps griseigena), perkozków (Podiceps ruficollis) i najpospolitszych perkozów dwuczubych (Podiceps cristatus).

Z okazji Światowego Dnia Ptaków, na początku października, zorganizowaliśmy wycieczkę na znaną w okolicach Poznania ostoję ptaków na stawach rybnych w Objezierzu. Podczas kilkugodzinnej wędrówki po stawach i otaczających je łąkach mieliśmy okazję obserwować w sumie około 50 gatunków ptaków, w tym rzadkie bekasiki (Lymnocryptes minimus), czaple białe (Egretta alba) i bieliki (Haliaeetus albicilla).

Kolejne wyprawy na ptaki już wkrótce. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze naszego Towarzystwa.

Przemysław WylegałaWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.