Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Powstało Nadnoteckie Koło „Salamandry”

W rajdzie „Same góry nie wystarczą” wzieło udział prawie 50 uczniów

W rajdzie „Same góry nie wystarczą” wzieło udział prawie 50 uczniów
Fot. Marek Maluśkiewicz

W marcu tego roku powstało Nadnoteckie Koło „Salamandry”. Terenem działań jest dolina Noteci, a na razie szczególnie obszar powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Koło to zrzesza obecnie kilkunastu członków i sympatyków, głównie z Czarnkowa, Trzcianki, a także z Poznania. Na początek włączyliśmy się w program aktywnej ochrony płomykówki (Tyto alba) w obiektach sakralnych, powiesiliśmy kilkanaście budek lęgowych dla sów i dziuplaków, posadziliśmy kilkadziesiąt drzewek oraz uczestniczyliśmy w akcji sprzątania świata. W lipcu nasi członkowie wzięli udział w nadnoteckiej akcji liczenia gniazd i lęgów bociana białego (Ciconia ciconia). W jej ramach udało się zinwentaryzować ponad 200 gniazd, położonych głównie w miejscowościach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Oprócz tego zorganizowaliśmy już pierwsze własne imprezy przyrodniczo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży: rajd pieszy, biwak pod namiotami oraz seminarium pt. „Przyroda doliny Noteci”. Członkowie Koła byli także odpowiedzialni za jedną z tras rajdu „Same góry nie wystarczą”, zorganizowanego przez Sekcję Turystyczną przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Udało się nam także przeprowadzić w szkołach podstawowych i gimnazjach cykl wykładów na temat walorów przyrodniczych doliny Noteci. W końcu września rozpoczęliśmy prace nad stroną internetową Koła.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, którym bliska jest przyroda doliny Noteci, i które chciałyby coś zrobić dla ochrony tego cennego terenu. Działając wspólnie możemy osiągnąć więcej!

Marek Maluśkiewicz
przewodniczący Nadnoteckiego Koła PTOP „Salamandra”Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.