Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Zimowy spis nietoperzy na Pomorzu Zachodnim w 2002 roku

Podczas tegorocznego zimowego spisu nietoperzy, członkowie Szczecińskiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra”, wraz z ochotnikami spoza Towarzystwa (studenci Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej), skontrolowali 43 obiekty na Pomorzu Zachodnim, w tym 19 w samym Szczecinie. Były to: 30 schronów przeciwlotniczych, 5 piwnic, 2 miejskie katakumby, 2 forty, 3 magazyny i podziemny kanał fabryczny. Stwierdzono w nich zimowanie 950 nietoperzy z 6 gatunków: nocka dużego (Myotis myotis), nocka Natterera (M. nattereri), nocka rudego (M. daubentonii), gacka brunatnego (Plecotus auritus), mopka (Barbastella barbastellus) i mroczka późnego (Eptesicus serotinus).

Jak co roku, nietoperze były najliczniej reprezentowane przez nocka rudego (492 osobniki), nocka Natterera (277 os.) i nocka dużego (120 os.). Największą liczbę tych zwierząt zanotowano w 4 obiektach. Zimowało tam od 94 do 130 osobników.

Niezwykle ciekawy okazał się nowo odkryty podziemny ceglany kanał, który ma 300 metrów długości, 4 m szerokości i cały jest zalany wodą. Zimowało w nim aż 130 nietoperzy (nocki rude i nocki Natterera).

Podczas monitoringu znaleźliśmy ok. 10 zaobrączkowanych osobników - część z nich została zaobrączkowana poprzedniego lata przez nas, przy współpracy z Grupą do Badań i Ochrony Nietoperzy PTPP „pro Natura”. Czerwone i żółte obrączki pozostałych osobników świadczyły, że zwierzęta te przyleciały do nas z Niemiec.

Magdalena Dzięgielewska
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.