Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Południowo-wschodni przyczółek „Salamandry”

Od 3 czerwca bieżącego roku rozpoczęło działalność I Galicyjskie Koło PTOP „Salamandra” w Brzozowie. O jego powstaniu zadecydował przypadek, którym okazał się ranny nietoperz - karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus). Szybka, rzeczowa i bezinteresowna pomoc z centrali w Poznaniu utwierdziła mnie i kilka zaprzyjaźnionych osób w przekonaniu, że nie jest to organizacja jedynie deklaratywnie spełniająca swoją misję ratowania przyrody.

Powołaliśmy więc Koło i staramy się włączać w działania prowadzone już przez Towarzystwo, gdyż trudno w obecnym stadium zorganizowania wdrażać własne programy autorskie. I na to jednak z pewnością przyjdzie czas. Obecnie niektórzy nasi członkowie studiują w Krakowie i Rzeszowie, mamy więc nadzieję, że wkrótce nasze Koło wzmocni się osobowo i merytorycznie. Na początek mamy zamiar rozpocząć pozytywistyczne działania w szkołach, wierząc, że cierpliwa edukacja przyniesie kiedyś owoce w postaci skuteczniejszej ochrony przyrody w naszym kraju.

Małgorzata Krzysztyńska


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.