Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Pod znakiem jaskółki

Mecenas Ochrony Przyrody

Wiele naszych działań i projektów wspieranych jest przez hojnych sponsorów, zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby prywatne. Ponieważ chcemy w jakiś sposób podziękować im za bezinteresowną pomoc, w tym roku postanowiliśmy rozpocząć akcję corocznego przyznawania prestiżowego tytułu najbardziej zasłużonym darczyńcom i szczególnie honorować ich zaangażowanie w ochronę polskiej przyrody. Będą oni otrzymywać od nas specjalny certyfikat informujący o zasługach oraz prawo do posługiwania się znakiem Mecenas Ochrony Przyrody na dany rok. Może to mieć znaczenie przy promowaniu proprzyrodniczego wizerunku firmy, instytucji czy osób prywatnych. Mamy nadzieję, że akcja znajdzie uznanie w oczach wszystkich, którym zależy na tym, aby pośród rozwijającej się cywilizacji zostało jeszcze miejsce dla kwitnących kwiatów, ptasich gniazd i rechotania żab.

Przy okazji pragniemy przedstawić pierwszych Mecenasów Ochrony Przyrody. Zostały nimi: Oddział Regionalny Banku PKO BP SA w Poznaniu, Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. i Wavin-Metalplast Buk Sp. z o.o. Zaufali naszemu doświadczeniu i powierzyli nam środki na realizację działań związanych z ochroną przyrody. Dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy inne firmy, instytucje, szkoły i osoby prywatne do wstępowania w szeregi Mecenasów. Pokażmy, że stać nas na to, by zadbać o resztki otaczającej nas dzikiej przyrody.

Anna Grebieniow


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.