Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Dzika przyroda Poznania

Od wielu lat w Poznaniu ukazuje się renomowana seria: „Kronika Miasta Poznania”, publikowana przez Wydawnictwo Miejskie. Do tej pory prezentowano w niej różne zagadnienia z historii stolicy Wielkopolski. Tym razem zdecydowano się na temat zupełnie nietypowy - przedstawiono przyrodę miasta.

Pod koniec października ukazał się tom Kroniki nr 3/2002, zatytułowany: „Wśród zwierząt i roślin”. Na około 360 stronach poznańscy przyrodnicy przedstawili poszczególne grupy organizmów (od glonów po ssaki) żyjące w granicach miasta. Kilka rozdziałów poświęcono opisowi walorów przyrodniczych poszczególnych poznańskich klinów zieleni, pierścienia fortów, a nawet centrum miasta. Nie zrezygnowano także zupełnie z historycznego charakteru wydawnictwa. Czytelnik może dowiedzieć się, jak dzieje rozwoju Poznania wpływały na kształtowanie się przyrody w jego granicach. Osobny rozdział poświęcono ochronie walorów przyrodniczych - zarówno tej, którą prowadzą fachowe organizacje, jak i tej, którą realizować może każdy mieszkaniec Grodu Przemysła.

Wszystkie rozdziały zostały napisane przez specjalistów - głównie pracowników poznańskich uczelni wyższych oraz członków i współpracowników PTOP „Salamandra”. Publikacja jest jednak kierowana nie tylko do biologów, lecz do wszystkich miłośników przyrody. Dlatego styl artykułów ma charakter popularnonaukowy, a całość jest bogato ilustrowana (ponad 200 zdjęć i kilkanaście rycin). Przygotowanie tego opracowania koordynowała „Salamandra”. W biurze Towarzystwa można także nabyć tę publikację za jedyne 24 zł (+ ew. koszty przesyłki w przypadku zamówienia telefonicznego lub listownego).

Redakcja
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.