Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Mroczki posrebrzane w Szczecinie

Mroczek posrebrzany - pierwszy osobnik stwierdzony w Szczecinie

Mroczek posrebrzany - pierwszy osobnik stwierdzony w Szczecinie
Fot. Andrzej Kepel

Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus), to gatunek regularnie migrujący z kryjówek letnich do zimowych. W okresie jesienno-zimowym coraz częściej spotykany jest w dużych miastach Polski (np. Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Bielsku-Białej) - za okiennicami, na klatkach schodowych lub w szczelinach budynków. Mroczki są gatunkami zimnolubnymi, stąd zwykle przebywają w miejscach słabo izolowanych. Pojawiają się w miastach nie tylko podczas jesiennych przelotów, czasami pozostają, by tam zimować. W roku 2001 zaobserwowaliśmy „inwazję” mroczków posrebrzanych w Szczecinie. Najpierw dwa stwierdzenia w październiku - w szkołach, później trzy dalsze w grudniu - na klatce schodowej, w szpitalu i ponownie w jednej ze szczecińskich szkół (nikt chyba nie wątpi, że nasze nietoperze są inteligentne?!). We wszystkich miejscach nietoperze pojawiały się nagle, zwykle wtedy, gdy temperatura na zewnątrz budynków gwałtownie spadała poniżej zera. Być może już wcześniej zimowały niezauważone w tych obiektach, bardziej prawdopodobne jest jednak, że hibernowały w szczelinach na zewnątrz budynków, a gwałtowny spadek temperatury powodował ich przebudzenie i poszukiwanie miejsc lepiej izolowanych. Taką sytuację obserwowałam już u borowców wielkich (Nyctalus noctula), które hibernowały w szczelinach budynków, ale przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych czasowo przenosiły się do środka obiektu. Warto podkreślić, że te cztery opisane wyżej przypadki to pierwsze notowania mroczków posrebrzanych w Szczecinie!

Magdalena Dzięgielewska


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.