Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„Salamandra” po raz trzeci nagrodzona na POLEKO

W tym roku stoisko „Salamandry” na POLEKO było poświęcone ochronie dzikich zwierząt żyjących w miastach

W tym roku stoisko „Salamandry” na POLEKO było poświęcone ochronie dzikich zwierząt żyjących w miastach
Fot. Radosław Jaros

21 listopada podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO został rozstrzygnięty konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najlepszą kampanię edukacyjną podczas Targów.

Po raz trzeci z rzędu zwycięzcą konkursu zostało Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Po raz pierwszy - w 2000 r. - „Salamandra” wygrała ten konkurs organizując stoisko poświęcone ochronie nietoperzy. W 2001 r. laur zwycięstwa przypadł Towarzystwu za kampanię dotyczącą ochrony przyrody na terenach wiejskich (obejmowała ona nie tylko stoisko targowe, ale także prezentacje filmów, cykl prelekcji i konkurs dla odwiedzających Targi).

W tym roku PTOP „Salamandra” wykorzystywało POLEKO do propagowania ochrony przyrody w miastach. Na stoisku prowadzonym przez Towarzystwo można się było zapoznać z najskuteczniejszymi metodami ochrony ptaków, nietoperzy i innych zwierząt żyjących w naszym sąsiedztwie. Czynny był punkt konsultacyjny, w którym porad udzielali specjaliści. Można też było otrzymać odpowiednie publikacje, obejrzeć film prezentujący doświadczenia Holendrów w ochronie przyrody w ich aglomeracjach, wziąć udział w kilku konkursach...

W tym roku PTOP „Salamandra” nie jest jedynym zdobywcą pierwszego miejsca. Równorzędną nagrodę zdobyła firma ABRYS za zorganizowanie IV Ogólnopolskiego Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM, w ramach którego różne organizacje i instytucje miały możliwość zaprezentowania swoich ofert związanych z edukacją ekologiczną. Również PTOP „Salamandra” współuczestniczyło w Forum, prezentując wystawę pokonkursową Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2002 (zobacz: FOTO-EKO po raz jedenasty).

Andrzej KepelWybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.