Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


„LA SALAMANDRE”

Odnaleźliśmy kuzyna w Szwajcarii! Jest nim czasopismo przyrodnicze „La Salamandre”, które ma niemal identyczne logo jak nasze.

W magazynie tym można znaleźć ok. 50 bogato ilustrowanych stron o roślinach, grzybach i zwierzętach Środkowej Europy, a także wywiady, prezentacje ciekawych publikacji, wydarzenia... Każdy numer ma swój temat przewodni - dotyczący np. jednego gatunku lub grupy organizmów - któremu poświęcona jest znaczna część artykułów.

La Salamandre

Czasopismo ukazuje się co dwa miesiące i kierowane jest do starszej młodzieży i dorosłych. Zostało założone w 1983 r. przez pasjonującego się przyrodą jedenastolatka. Obecnie rozchodzi się we francuskojęzycznej części Szwajcarii i we Francji. Redakcja Magazynu wydaje także tematyczne miniprzewodniki oraz płyty CD z programami edukacyjnymi lub odgłosami przyrody, organizuje wycieczki na łono natury itp. Od trzech lat ukazuje się również dodatek kierowany do dzieci, zatytułowany „La petite Salamandre”, czyli „Salamanderka”.

Więcej informacji o tym czasopiśmie (niestety - tylko po francusku) można znaleźć w Internecie pod adresem www.salamandre.ch. PTOP „Salamandra” nawiązało już kontakt z redakcją „La Salamandre” i w październikowo-listopadowym numerze tego magazynu ukazała się pierwsza informacja o naszym Towarzystwie.

Frédérique Marquot

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.