Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Najlepsi młodzi wielkopolscy przyrodnicy

Znajomość prawidłowej odpowiedzi sprawiała uczestnikom konkursu dużo satysfakcji

Znajomość prawidłowej odpowiedzi sprawiała uczestnikom konkursu dużo satysfakcji
Fot. Andrzej Kepel

W roku szkolnym 2001/2002 „Salamandra” ponownie zorganizowała konkursy dla młodych znawców przyrody polskiej. Po raz ósmy odbył się Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych, zatytułowany tym razem „Ssaki Polski” oraz - po raz piąty - Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich, pod tytułem „Zwierzęta i Rośliny Wodne”. W sumie w obu tych Konkursach wzięło udział około 8 tysięcy uczestników! Cieszy nas to niezwykle, ponieważ mamy nadzieję, że jest to liczba uczniów zarażonych, jeśli nie miłością, to co najmniej sympatią do polskiej przyrody. Są to z pewnością osoby, wśród których znajdują się wolontariusze lub nawet przyszła „kadra” organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną przyrody. Już obecnie laureaci naszych konkursów to w znacznej części członkowie „Salamandry”.

Jak zwykle Konkursy składały się z kolejnych etapów - szkolnego i wojewódzkiego, a w przypadku konkursu dla gimnazjów i szkół podstawowych, dodatkowo - okręgowego i ponadregionalnego. Najważniejszymi imprezami, w przypadku obu edycji, były etapy wojewódzkie.

9 marca 2002 r. odbył się etap wojewódzki Konkursu „Ssaki Polski”. Uczestniczyło w nim ok. 140 uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Były to osoby, które zwycięsko przeszły przez dwa poprzednie etapy Konkursu - szkolny (12 listopada 2001 r.) i okręgowy (12 stycznia 2002 r.). Wszyscy reprezentowali więc bardzo wysoki poziom wiedzy przyrodniczej. Najpierw uczestnicy rozwiązali test, a następnie 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów, wzięło udział w quizie półfinałowym, w czasie którego m.in. rozpoznawali ssaki na podstawie zdjęć, tropów oraz śladów żerowania. Musieli się także wykazać szeroką wiedzą na temat ich biologii i zwyczajów. Do półfinału zakwalifikowali się: Natalia Bartol z Gimnazjum we Wronkach, Joanna Głowska z Gimnazjum nr 2 we Wrześni, Maciej Grelka z Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wlkp., Adrian Józefiak z Gimnazjum w Witaszycach, Adam Kasprzak z Gimnazjum w Sierakowie, Michał Nowak ze Szkoły Podstawowej w Powidzu, Szymon Rubczak z Gimnazjum nr 26 w Poznaniu, Paula Skrobańska z Gimnazjum w Grabowie, Wojciech Szukalski z Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wlkp. oraz Szymon Wojciechowski z Gimnazjum nr 1 w Żerkowie. Trzy osoby, które w czasie półfinału wykazały się największą wiedzą, walczyły następnie w finale. Ostatecznie w roku 2002 laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych zostali: I miejsce - Joanna Głowska, II miejsce - Szymon Wojciechowski, III miejsce - Szymon Rubczak.

Na zakończenie „finału finałów” uczestnicy konkursu i ich nauczyciele wzięli udział w wycieczce po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Uroczyska MRU”

Na zakończenie „finału finałów” uczestnicy konkursu i ich nauczyciele wzięli udział w wycieczce po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Uroczyska MRU”
Fot. Andrzej Kepel

Ponadto 22 osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w teście, wzięły udział w ponadregionalnym etapie Konkursu - „finale finałów”. Odbył się on 20 kwietnia w Świebodzinie. Nasi laureaci zmierzyli się tam z laureatami konkursu wiedzy przyrodniczej, organizowanego przez Klub Przyrodników w województwie lubuskim. Rozgrywki finałowe miały taki sam charakter jak w przypadku naszych konkursów. Wyłoniono „złotą” dziesiątkę, która walczyła o miejsca w etapie ponadregionalnym. Ostateczna klasyfikacja uczestników wygląda następująco (uszeregowanie wg miejsc): 1 - Michał Nowak ze Szkoły Podstawowej w Powidzu, 2 - Wojciech Szukalski z Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wlkp., 3 - Mateusz Konrad Wójcik z Gimnazjum w Szczańcu, 4 - Adam Kasprzak z Zespołu Szkół w Sierakowie, 5 - Kryspin Andrzejewski z Gimnazjum nr 2 w Słubicach, 6 - Natalia Bartol z Gimnazjum we Wronkach, 7 - Marcin Kuberski z Gimnazjum w Zbąszyniu, 8 - Andrzej Wolniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, 9 - Tomasz Warzocha z Gimnazjum w Lipce, 10 - Dawid Grygiel z Gimnazjum w Potarzycy. Po pełnych emocji zmaganiach konkursowych uczestnicy, wraz ze swoimi nauczycielami, zwiedzali Międzyrzecki Rejon Umocniony - największe zimowisko nietoperzy w Polsce.

16 lutego odbył się z kolei wojewódzki etap Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Szkół Średnich, pt. „Zwierzęta i Rośliny Wodne”. Zakwalifikowało się do niego 137 uczniów z województwa wielkopolskiego.

Była to już piąta - jubileuszowa edycja Konkursu. Sporo było uczniów biorących w nim udział po raz kolejny, ale każdego roku przybywają też nowe osoby, które mają ochotę sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą.

Uczniowie musieli odpowiadać na pytania dotyczące wyglądu, występowania oraz biologii zwierząt i roślin, związanych ze środowiskiem wodnym, występujących w Polsce. Uczestnicy quizu półfinałowego i finałowego musieli rozpoznawać gatunki roślin, ptaków, płazów, ryb oraz bezkręgowców na podstawie zdjęć. Wymagana była także wiedza na temat dźwięków wydawanych przez płazy oraz ptaki wodne. Jak zwykle, dziesiątka najlepszych młodych przyrodników Wielkopolski reprezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy. Quiz był emocjonujący - aby wyłonić zwycięzców, trzeba było zorganizować dogrywkę. Uczestniczący w nim półfinaliści to: Dawid Grupa z Zespołu Szkół Rolniczych we Wrześni, Piotr Kurzawa z Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie, Łukasz Matuszak z Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, Marek Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie, Joanna Piechorowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, Marta Prange z Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Poznaniu, Konrad Przywara z Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie, Krzysztof Śpiewak z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile, Zbigniew Warkocki z Liceum Ogólnokształcącego nr 17 w Poznaniu oraz Anna Wojtynka z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Kaliszu.

W wyniku rozgrywek finałowych wyłoniono trójkę zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Marta Prange, absolutna rekordzistka pod względem liczby zwycięstw w konkursach wiedzy przyrodniczej organizowanych przez PTOP „Salamandra”. Na drugim miejscu znalazł się Konrad Przywara, a trzecie miejsce zajął Krzysztof Śpiewak.

Zapraszamy wszystkich młodych przyrodników do uczestnictwa w następnych edycjach Konkursów! W roku szkolnym 2002/2003 konkurs dla gimnazjów i szkół podstawowych przebiega pod hasłem „Ptaki Polski”, natomiast w związku z Międzynarodowym Rokiem Gór - konkurs dla szkół średnich zatytułowany jest „Zwierzęta i Rośliny Gór Polski”.

Ewa Olejnik

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” składa serdeczne podziękowania sponsorom Konkursów: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Ministerstwu Środowiska, Wydawnictwu Podsiedlik-Raniowski i Spółka oraz firmom - Goplana S.A., The Lorenz Bahlsen Snack-World Spółka z o.o. oraz Sonda S.A.
Dziękujemy także następującym szkołom za pomoc w organizacji poszczególnych etapów Konkursów: Gimnazjum w Brudzewie, Gimnazjum Publicznemu w Czarnkowie, Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Wlkp., Gimnazjum nr 2 w Kole, Gimnazjum Publicznemu w Książu Wielkopolskim, Gimnazjum nr 4 w Lesznie, Gimnazjum Publicznemu w Margoninie, Gimnazjum nr 1 w Obornikach, Gimnazjum w Opatowie, Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie, Gimnazjum w Pniewie, Gimnazjum w Stęszewie, Gimnazjum w Szamotułach, Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp., Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, Gimnazjum nr 2 we Wrześni, Gimnazjum Publicznemu nr 2 w Złotowie, Liceum Ogólnokształcącemu nr 3 w Poznaniu, Szkole Podstawowej w Borku Wlkp., Szkole Podstawowej w Chodowie, Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu, Szkole Podstawowej w Jutrosinie, Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu, Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie, Szkole Podstawowej nr 7 w Pile, Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu, Szkole Podstawowej nr 50 w Poznaniu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Witaszycach, Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Szkole Podstawowej w Wysokiej, Zespołowi Szkół nr 1 w Kaliszu, Zespołowi Szkół - Gimnazjum nr 1 w Kościanie, Zespołowi Szkół w Ociążu, Zespołowi Szkół Publicznych w Powidzu, Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 5 i Gimnazjum Nr 21 w Poznaniu, Zespołowi Szkół Łączności w Poznaniu, Zespołowi Szkół Publicznych w Rozdrażewie, Zespołowi Szkół we Władysławowie.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.